top of page
Fastighetsskötare

Våra fastighetsskötare har daglig tillsyn på våra fastigheter.
De avhjälper fel och sköter den invändiga och utvändiga skötseln.

Felanmälan:
Tel: 013-24 20 30

Våra Fastighetsskötare:
Ulf Forsner
Åsa Åkerbjörk
Fredrik Lindberg
Håkan Norrman

Målare:
Niklas Andersson

Utvändig Skötsel:
Samuel Wåhlberg

bottom of page