top of page
Hissar

Vilket företag som sköter hisservicen i din fastighet ser du på trapphusinformationen i din trappuppgång. Där kan du även se vart du ska ringa vid felanmälan och jourservice. Var noga med de regler för max antal personer och vikt som gäller för respektive hiss. Du kan bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer på grund av medveten överträdelse av dessa gränser. 

bottom of page