top of page
Skadedjursbekämpning

Har du problem med ohyra, som till exempel myror? Kontakta Nomor.se på telefon 0771-122 300 och ange försäkringsbolag Länsförsäkringar och din adress, så kommer de och hjälper dig.
Enligt hyreslagen är du även skyldig att anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet. Ett tidigt upptäckande underlättar saneringen.

bottom of page