top of page
Sophämtning

Sophantering i våra fastigheter varierar. I en del fastigheter har vi källsortering och i andra inte. I de fastigheter det finns ber vi dig sortera ditt avfall då det finns uppmarkerat vilket avfall du får slänga var. Du håller då nere sopmängden och bidrar till en bättre miljö.
Det avfall som inte sorteras, så kallade hushållssopor, går till deponi eller förbränning.I de fastigheter som saknar källsortering bör du ändå sortera ditt avfall.

Det kan även finns material som vi inte kan återvinna eller farligt avfall. Dessa sopor bör du lämna på allmänna återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Vi ber dig även använda plastkassar eller avfallspåsar när du slänger dina sopor. Var noga med att knyta ihop påsen innan du slänger den. Det underlättar både för renhållningsarbetarna och fastighetsskötarna.

Vill du veta mer eller hitta din närmsta station, besök Förpacknings- och tidningsinsamlingens eller Tekniska Verkens hemsida.

Återvinningscentraler

Återvinningsstationer

bottom of page