top of page

Detektiven 19

Hyresrätter Linköping

Fastighetsinformation

Produktion av flerbostadshus innehållande 70 lägenheter. Produktionsstart hösten 2021. Inflyttning våren 2024.

bottom of page